کردارشان درد بى درمان است

 

خطبه 185 حضرت علی درباره منافق 

اى بندگان خدا! شما را به پرهیزکارى سفارش مى کنم و از منافقان بر حذر مى دارم، زیرا آنها گمراه و گمراه کننده، خطاکارند و به خطاانداز، هر زمان به رنگى در مى آیند و به قیافه هاى دیگرى خودنمایى مى نمایند. از هر وسیله اى براى فریفتن شما استفاده مى کنند، و در هر کمینگاهى به کمین شما مى نشینند، دلهایشان آلوده و بیمار، و ظاهرشان را (براى فریب شما) پاک نگه مى دارند، در پنهانى گام بر مى دارند، و همچون خزنده اى که در میان بوته هاى درهم پیچیده خود را مخفى ساخته، پیش مى روند. بیانشان در ظاهر درمان، گفتارشان شفابخش; ولى کردارشان درد بى درمان است. آنان بر رفاه و آسایش مردم حسد می ورزند و بر بلا و ناراحتى آنان مى افزایند و پیوسته تخم ناامیدى بر دلها مى پاشند. آنها در هر راهى کشته اى را به خاک افکنده اند و به هر دلى راهى دارند، و بر هر مصیبتى اشک دروغینى مى ریزند، پیوسته مدح و ثنا به هم وام مى دهند، و انتظار پاداش و جزا مى کشند(همون که در پست قبلی با عنوان ستایش )، هر گاه چیزى را طلب کنند اصرار می ورزند، اگر کسى را ملامت کنند پرده درى مى کنند، و اگر مقامى به آنها سپرده شود راه اسراف پیش مى گیرند.  در برابر هر حقى باطلى آماده ساخته اند، و در برابر هر دلیل محکمى شبهه اى، و براى هر زنده اى قاتلى، و براى هر درى کلیدى، و براى هر شبى چراغى (تا به مقاصد شوم خود نائل شوند). آنها با اظهار یأس و بى رغبتى (به دنیا) تلاش مى کنند به مطامع خویش برسند و بازار خود را گرم کنند و کالاى مورد علاقه خویش (ضلالت و گمراهى) را به فروش برسانند.

آنان سخنانى مى گویند و مردم را به اشتباه مى افکنند، و بیانات فریبنده اى دارند تا دیگران را بفریبند. راه ورود به خواسته هاى خود را آسان، و طریق خروج از آن را تنگ و پر پیچ و خم مى سازند (تا مردم را در دام خود گرفتار کنند) آنها دار و دسته شیطانند و شراره هاى آتش دوزخ. (همان گونه خدا مى فرماید) آنها حزب شیطانند و بدانید حزب شیطان زیان کارند.

 

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
مرضیه

سلام من شمارو لینک کردم امیدوارم شما هم منو لینک کنید.... باتشکر