انسان و سرنوشت

در زندگی گاهی با سرنوشت می  جنگیم تا

چیزهایی را به دست اوریم

یا چیزهایی را از دست ندهیم

ولی گاهی نمیشود

دعا ها بی اثرند

تلاش ها به نتیجه دل خواه نمی رسند

به مقصد نمیرسیم

میگویند سرنوشت انسان ها به دست خودشان است

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم

ولی باید قبول کرد

که نباید دست سرنوشت را دست کم گرفت........

 

/ 1 نظر / 16 بازدید

[گل] یک همیشه یک است شاید در تمام عمرش نتواند بیش از عدد یک باشد اما بعضی اوقات می تواند خیلی باشد: یک دنیا یک نگاه یک سرنوشت یک خاطره و یک دوست