از این جا تا مصیبت

 گلی جان سفر دل را
 برایت پهن خواهم کرد
 گلی جان وحشت از سنگ است و سنگ انداز
 وگرنه من برایت شعرهای ناب خواهم خواند
 در اینجا وقت گل گفتن
 زمان گل شکفتن نیست
نهان در آستین همسخن ماری
درون هر سخن خاری ست
گلی جان در شگفتم از تو و این پاکی روشن
 شگفتی نیست ؟
که نیلوفر چنین شاداب در مرداب می روید ؟
از اینجا تا مصیبت راه دوری نیست
 از اینجا تا مصیبت سنگ سنگش
قصه تلخ جدایی ها
 سر هر رهگذارش مرگ عشق و آشنایی هاست
از اینجا تا حدیث مهربانی راه دشواری ست
 بیابان تا بیابانش پر از درد است
 مرا سنگ صبوری نیست
گلی جان با تو ام
 سنگ صبورم باش
شبم را روشنایی بخش
 گلی دریای نورم باش ...........

 

ماه مبارک رمضان دعا یادتون نره...التماس دعا دارم...

 

فائزه...

/ 5 نظر / 19 بازدید
رامینا

سلام خوبی؟ میدونی چیشد؟[ناراحت]ببخشید.... بابت اینکه همش اون سوالو پرسیدم نمیخواستم ناراحتت کنم[ناراحت] شرمنده معذرت میخوام[خنثی]

رامینا

سلام خوبی؟ میدونی چیشد؟[ناراحت]ببخشید.... بابت اینکه همش اون سوالو پرسیدم نمیخواستم ناراحتت کنم[ناراحت] شرمنده معذرت میخوام[خنثی]

رامینا

[لبخند]سلام آخییییییییی ناراحت نشدی/؟ ممنوننننن ولی بازم ببخشید.... راستی وب عمو هک شده دیدی؟؟؟؟؟؟؟؟[گریه][گریه]

نرگس

به نام خدا سلام ابجی فائزه ..اااااااااا من این وبتوندیده بودم...من همون نرگس احمدیم که واسه عموپیغام میذاره همون که زیاد حرف میزنه[نیشخند]..ادت کردم[ماچ]التماسه دعا.....

نیلوفر

چه وب سخیفی خزعبلات جفنگ درپیت نویسنده وشاعر نیستی گه میخوری وب می زنی هرزه ای با بوترابی هرزه زن باره در مقابل پزشک زاده نویسنده فرهیخته حریت پیشه زیبایی چون من هستی در مرتبه ای پایین تر از هسته زردآلوی وسط استفراغ یک افغانی به خاک سپردمت کنون کند خاک اعتراض به زیر گل روید حرف حق تلخ