اگه مرحم زخمم نیستی

مگسش نباش....
گویند روزی مگسی روی صورت منصور ، خلیفه عباسی ، نشست . او مگس را از خود دور کرد اما از آنجا که مگس ، حشره ای است لجوج، باز هم آمد و بر چهره خلیفه نشست و این کار چندین بار تکرار شد تا آنجا که منصور ، بسیار خشمگین و از کشت آن درمانده شد .

در همان حال امام صادق (ع) وارد شد .

منصور پرسید : یا ابا عبدالله ، حکمت آفرینش مگس چیست ؟

امام فرممود : این است که به سبب وجودش جباران و ستم کاران خوار شوند . یعنی کسانی که ادعای پادشاهی و بزرگی میکنند از پس یک مگس در نمی آیند .

قرآن کریم میفرماید : خدا کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید .


منابع : سوره سجده

/ 2 نظر / 24 بازدید
مائده

آخ خ خ خ خ گفتی ... مگسش نباش .... مرحم ... توی این روز ها... توی این شهر ...؟ هی ی ی ی ی

فاطمه...*ღ

می تونستی خیلی مودبانه بیای و درخواست رمز کنی پست ها رمز داره چون دلیلی نمی بینم نوشته ها و عکس ها رو همه ببینن و بخونن