وداع ؟

محبوب خوب من
 من عازم نبردم
گفتی وداع ؟
 هرگز
 دشمن وداع آخر خود را
 بایست کرده باشد
 من از نبرد پیش تو بر می گردم 

  

/ 3 نظر / 13 بازدید
majid

آن روزها را خوب یادم هست ........... update . plz visit me