نوشتن وسیله خوبی برای تخلیه است

نوشتن وسیله خوبی برای تخلیه است

البته گاهی نقش تخلیه زباله هم پیدا میکند ولی در هر حال

تخلیه موجب آسودگی ذهن و دل و ایجاد فرصت برای تولید مجدد است

کسانی که نمینویسند

میوه های ذهن و دل شان را در انبار خویش نگه میدارند

و یا حداکثر در دست میگیرند

بدون شبکه توزیع

یا لااقل دفن کردن در جایی مثل وبلاگ

زایش اندیشه ها

کندی و سستی میگیرد

و البته بهتر آن است که شبکه توزیع

تا مصرف کننده نهایی

عمل کند

/ 1 نظر / 11 بازدید
علی

سلام . نوشته زیبایی است . فکر کنم حالا که دوتا پست باهم گذشتین تا آخر پائیز دیگه شما را نبینیم . یاد اون جمله طنز افتادم . رفتی با اولین برف بیایی. ما که هر روز سر زدیم . برم سراغ بعدی .