فتواى حسین این است: آرى! در نتوانستن نیز بایستن هست. دکتر علی شریعتی

/ 2 نظر / 12 بازدید
مائده

علی شریعتی ... به شدت حرف هاش رو دوست دارم... به شدت... عزیزی :)

مائده

علی شریعتی ... به شدت حرف هاش رو دوست دارم... به شدت... عزیزی :)